Maria Pilar Fenés

Mestra formadora en Harmonització energètica

Mestra formadora en Integració de memòries

lloc  Caldes de Montbui i Barcelona

itel  938 653 876

icorreu  fenesco@telefonica.net

• Data: