Seminaris

Seminari Acompanyament de l’ànima

Seminari de 4 dies amb ensenyaments teòrics i pràctics per ajudar a la persona que es prepara per a l’últim trànsit i acompanyar-la en
aquest procés des d’un punt de vista físic, psíquic i energètic.

Continguts
• Etapes de dol
• Edats de transició
• Preparació de l’acompanyant
• Diàleg amb la personalitat
• Diàleg amb l’ànima
• Fase conscient i fase insconscient
• Aproximació a l’estructura energètica
• Ritual específic per al trànsit final

• Data: