Història d’Anschmacat

L’any 1998 Marie Lise Labonté i el seu marit Robert Nataraj Éthier arribaven a BCN per posar-se en contacte amb
l’editorial Luciérnaga, interessada a publicar llibres de l’autora. Aquesta presència va permetre l’organització,
per part de l’associació AVES, de tallers

que proposava l’escola de tractaments
energètics Anschma, llavors en fase de consolidació.
Arran d’aquests tallers, un grup de 12
persones va desplaçar-se fins allà on
s’impartien els cursos de formació
(Occitània i República Dominicana) i
d’aquest grup inicial va néixer l’impuls

de fundar una escola a Barcelona,
Anschmacat, des d’on poder aplicar i
difondre aquesta visió específica de
l’Harmonització Energètica Anschma.
El grup que impulsa les activitats
d’Anschmacat i fundador de l’associació
està format per Adela Torras, Encarna
Catalán, Ma Pilar Fenés, Àngeli Prim, i

Mercè Sallas. Els membres d’aquest
grup segueixen una formació permanent
que els qualifica per formar
harmonitzadors Anschma i professors
de l’Harmonització Energètica Anschma.

Equip fundador

Mestres formats i reconeguts per l’Escola Anschma Internacional, que han seguit i
completat totes les etapes i formacions requerides.

Encarna Catalán

Encarna Catalán

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  627 854 588

icorreu  encarna@encarnacatalan.org

Maria Pilar Fenés

Maria Pilar Fenés

Mestra formadora en Harmonització energètica

Mestra formadora en Integració de memòries

lloc  Caldes de Montbui i Barcelona

itel  938 653 876

icorreu  fenesco@telefonica.net

Àngeli Prim

Àngeli Prim

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Llinars del Vallès i Barcelona

itel    655 577 046

icorreu  angelipm@hotmail.com

Mercè Sallas

Mercè Sallas

Mestra formadora en Harmonització energètica

Mestra formadora en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  660 604 051

icorreu  mercesallas@gmail.com

Adela Torras

Adela Torras

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  933 010 922 / 619 289 822

icorreu  adelatorrasoler@gmail.com

Harmonitzadors

Harmonitzadors que han seguit un o diversos cursos en Harmonització energètica i/o
Integració memorial.

Encarna Catalán

Encarna Catalán

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  627 854 588

icorreu  encarna@encarnacatalan.org

Maria Pilar Fenés

Maria Pilar Fenés

Mestra formadora en Harmonització energètica

Mestra formadora en Integració de memòries

lloc  Caldes de Montbui i Barcelona

itel  938 653 876

icorreu  fenesco@telefonica.net

Roser Massegú

Roser Massegú

Formada en Harmonització energètica

lloc  Girona

itel  972 224 705 / 690 804 750

icorreu  rosermassegu@gmail.com

Judit Mateu

Judit Mateu

Formada en Harmonització energètica (niv.5)

lloc  Sant Cugat del Vallès

itel  609 073 062

icorreu  dejuditmateu@gmail.com

Àngeli Prim

Àngeli Prim

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Llinars del Vallès i Barcelona

itel    655 577 046

icorreu  angelipm@hotmail.com

Mercè Sallas

Mercè Sallas

Mestra formadora en Harmonització energètica

Mestra formadora en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  660 604 051

icorreu  mercesallas@gmail.com

Adela Torras

Adela Torras

Mestra formadora en Harmonització energètica

Formada en Integració de memòries

lloc  Barcelona

itel  933 010 922 / 619 289 822

icorreu  adelatorrasoler@gmail.com

Josep M. Torres

Josep M. Torres

Format en Harmonització energètica (niv.4)

lloc  Figueres i Barcelona

itel  972 765 120 / 647 577 416

icorreu  jmtorresros@gmail.com

Montserrat Turc

Montserrat Turc

Formada en Harmonització energètica (niv.4)

lloc  Barcelona

itel  649 938 790

icorreu  mmontserrat.turc@gmail.com

Anna Maria Abellán

Anna Maria Abellán

Formada en Harmonització energètica (niv.5)

lloc  Barcelona

itel  661351411

icorreu  annadesauc@hotmail.com

Cristina Vallés

Cristina Vallés

Formada en Harmonització energètica (niv.5)

lloc  Barcelona

itel  665 674 209

icorreu  crivalles@yahoo.es

Espais Anschmacat

Els cursos de formació es realitzen majoritàriament en format residencial, en un
entorn en contacte amb la natura que facilita i acompanya el treball energètic.