“A la carrera no em van parlar mai de teràpies energètiques”