Formacions

Curs de formació en Harmonització energètica Anschma nivell 1

Curs per aprendre a intervenir en l’estructura energètica de l’ésser humà per tal de restablir la circulació i l’equilibri de l’energia vital.
S’ensenya a diagnosticar i a tractar en conseqüència l’anatomia vibratòria composta per:
• els cossos subtils (etèric, emocional, mental, astral, supraastral, celeste i de llum)
• els xacres
• l’aproximació a la visió global
Aquest curs es realitza en format residencial en un espai en contacte amb la natura.

• Data: 10-17 juny 2022

Curs de formació en Harmonització energètica Anschma nivell 2

Aprenentatge i tractament dels vòrtex dels xacres. Intervencions específiques en el cor, la consciència, el canal energètic, la corda de plata, el cos callós i el sistema nerviós. Relacions entre les diferents dimensions energètiques.

Ensenyaments teòrics i pràctics amb períodes d’iniciació, silenci i meditació.

• Allotjament en residencial en contacte amb la natura

• Data: Consultar-ho a anschmacat@anschmacat.com

Curs de formació en Harmonització energètica Anschma nivell 4

Reunificació dels eixos vertical i horitzontal en l’estructura subtil a través de l’alineament:
• yin-yang
• hara, cor i consciència
• personalitat-ànima
• propòsit de vida
• sistema de glàndules
Aquest curs es realitza en format residencial, en un espai en contacte amb la natura.

• Allotjament en residencial

• Data: Consultar-ho a anschmacat@anschmacat.com

Curs de formació en Harmonització energètica Anschma nivell 5

Intervencions específiques per reajustar l’evolució personal amb l’evolució planetària des de la transparència de la perssonalitat i en  connexió íntima amb el propòsit de l’ànima.
Els continguts d’aquest curs corresponen a nous ensenyaments transmesos a partir de l’any 2012.
• Estructura dels cilindres
• Integració del vehicle d’evolució Merkaba
• Tractament de la corda de plata
• Diagnòstic en profunditat.

• Allotjament en residencial

• Data: Consultar-ho a anschmacat@anschmacat.com

Curs de formació en Harmonització energètica Anschma. Nivell 1 i 2 Superior

Tractaments complementaris al nivell 1 i 2 que permeten l’arrelament i la integració en l’estructura física de les intervencions en els cossos subtils, els xacres, el cor, la consciència i el canal. Impliquen la utilització d’eines i gestos concrets que inclouen freqüències lluminoses específiques.

• Data: Consultar-ho a anschmacat@anschmacat.com

Curs de formació en Integració de memòries Anschma

Aquesta formació ensenya a accedir al pla astral per alliberar i descondicionar les memòries que estan pendents de resolució i que influeixen en la vida present de forma limitadora. S’aprèn el mapa que serveix de guia i que aporta una estructura per evolucionar en aquest àmbit de forma segura i protegida.

El curs està distribuït en les diverses fases que estructuren una regressió:
Triar i delimitar un tema
Relaxació
Espais de progressiva elevació vibratòria
Pont
Contacte amb la memòria segons el tipus de percepció i gestos
Conclusions extretes
Sanació i integració
Retorn

La Integració de memòries Anschma no utilitza la hipnosi. El guia i la persona guiada es mantenen en dos plans de consciència simultàniament: el pla terrestre i el pla astral. Aquesta forma de regressió no serveix només per accedir, obtenir informació o nodrir la curiositat: és bàsicament una eina sanadora, que inclou sistemàticament  una etapa de sanació kàrmica.

• Data: La durada és d’11 o 14 dies no residencials, amb la possibilitat de fraccionar els periodes d’ensenyament.