Català Castellano Italiano English French
 
 

 

 

 

Tallers

 


En els tallers d’Harmonització Energètica, cada participant rep diverses intervencions en una actitud de meditació, presència i interiorització. S’inclouen també visualitzacions i moments per a expressar-se i compartir.

El grup es reuneix en cercle al voltant de les camilles, situades al centre de la sala, i es produeix una rotació contínua per rebre els tractaments. Un cop acabat cadascun, la persona torna al cercle per tal d’integrar la intervenció i vivenciar el recolliment i el silenci.

En aquests tallers els tractaments es poden rebre de manera intensiva gràcies al treball compartit dels sanadors que hi intervenen i a l’arrelament col·lectiu del grup.

Taller d’Harmonització Energètica

Primer nivell: taller intensiu bàsic

Les intervencions previstes en aquest taller s’adrecen a l’harmonització dels cossos subtils, el canal energètic i els xacres, amb una especial cura del xacra del cor i el de la consciència, tot respectant un marc de silenci, meditació i contemplació.

Segon nivell: taller intensiu de profundització

Tractaments específics per harmonitzar els xacres i el cos etèric en profunditat, intervenció en el timus etèric i regeneració energètica.

Imprescindible haver participat en el Taller d’harmonització energètica de primer nivell o haver rebut els mateixos tractaments en sessió individual.

Taller d’Iniciació a l’Energètica

Taller per conèixer una visió global de l'anatomia energètica de l'ésser humà que inclou el cos físic, els cossos subtils i els xacres.

S'apren la fisiologia dels xacres i dels cossos subtils i la seva interacció amb el cos físic, amb temps d'ensenyament teòric i temps de pràctica i exploració personal.

Aquest taller, obert al públic en general, també és un requisit previ per inscriure’s al primer curs de formació en Harmonització Energètica.

Taller d'Alliberament Kàrmic

Taller adreçat a identificar i sanar els nusos kàrmics referents a aquells bloqueigs provinents de memòries antigues que semblen com si fossin roques inamobibles en les nostres vides.

Aquests tallers s’organitzen periòdicament i també sota demanda a les localitats que ho sol·licitin a l'adreça de contacte: anschmacat@gmail.com