Català Castellano Italiano English French
 
 

 

 

 

Formació Harmonització Energètica

 


Els estudis

L’aprenentatge per esdevenir sanador de l’Harmonització Energètica es basa en cursos de formació que constitueixen una progressió en l’aprofundiment i coneixement de l’estructura energètica. Per participar en el primer curs cal haver participat en el Taller d’iniciació a l’energètica, que proporciona la base de l’anatomia energètica. En cadascun dels cursos es lliura un diploma que capacita per aplicar els ensenyaments del nivell corresponent. La inscripció en el primer nivell no és vinculant respecte els altres, els quals, en el cas que es vulgui continuar, es poden anar fent al ritme que cada participant consideri més adequat.

Els cursos es fan en règim residencial, preferiblement en contacte amb la natura, fora del context habitual per afavorir la concentració i la interiorització, i així, l’elevació del to vibratori.

Formació

En el primer nivell de la formació, després d’haver participat en el Taller d’iniciació a l’energètica, s’ensenya a diagnosticar i tractar les set capes de l’el•lipsi energètica (també anomenat ou de llum) i els centres energètics (també anomenats xacres) que conformen l’anatomia subtil de l’ésser humà. S’aprèn a distingir la seva consistència, la seva textura, la seva amplària, així com els seus entrebancs, filtres i dificultats o resistències, i, en definitiva, a reconèixer el grau de salut i de vitalitat que presenten.

A mesura que s’avança en aquest desenvolupament, s’afina la percepció de les freqüències vibratòries, s’educa la intuïció i es convida el mental a no jutjar, a netejar-se de judicis i prejudicis.

Aquest nivell proposa una via d’autoconeixement des de la humilitat, l’acceptació, el reconeixement i la confiança i, a part de l’ensenyament teòric i pràctic, inclou etapes d’iniciació, silenci i meditació.

 

El segon nivell de la formació representa un pas endavant, gairebé una immersió es podria dir en el món de l’energètica perque proposa l’experiència del cos físic com a pura energia i un treball interior més acurat.

En aquest curs, dos àmbits en especial, el cor i la consciència, són motiu d’aprenentatges específics i s’aprofundeix en l’anatomia dels xacres i els seus vòrtexs. La intervenció en l’àrea del cor, que inclou també la corda de plata i el timus etèric, facilita una trobada íntima amb l’amor i el dolor que tots portem. La intervenció en la consciència, que compta també amb el reequilibri del cos callós, ajuda a reconnectar amb la part divina i a discernir. El tractament del canal energètic remet a l’experiència de l’arbre de vida que som, la qual cosa permet centrar-se i arrelar.

En aquest curs s’imparteix un coneixement teòric sobre les diferents dimensions energètiques i la seva interrelació i es continua dedicant temps a la meditació, el silenci i la interiorització.

 

El tercer nivell de la formació gira al voltant del reconeixement de l’ADN celeste, un cop sanat l’ADN terrestre. En aquest sentit, es treballa l’alliberament del timus físic, la reconnexió amb la família d’ànimes i el desallotjament d’estructures de protecció que impedeixen l’evolució. Paral•lelament s’intensifica la capacitat d’espiritualitzar la matèria a través d’una major incorporació de la nostra essència lluminosa.

 

El quart nivell de la formació representa la culminació dels anteriors, en el sentit que tots ells apunten a l’alineament entès com a reunificació, acord i retrobament dels diferents aspectes del nostre ésser: l’ego, la personalitat i l’ànima; la part femenina i la part masculina; la consciència, el cor i el hara; la vida quotidiana i el propòsit de l’encarnació; l’essència i la seva manifestació.