Montserrat Turc

Formada en Harmonització energètica (niv.4)

lloc  Barcelona

itel  649 938 790

icorreu  mmontserrat.turc@gmail.com

• Data: