Català Castellano Italiano English French
 
 

 

 

 

Formació

 


Harmonització Energètica

L’aprenentatge per esdevenir sanador de l’Harmonització Energètica es basa en cursos de formació que constitueixen una progressió en l’aprofundiment i coneixement de l’estructura energètica. Per participar en el primer curs cal haver realitzat en el Taller d’iniciació a l’energètica, que proporciona la base de l’anatomia energètica. En cadascun dels cursos es lliura un diploma que capacita per aplicar els ensenyaments del nivell corresponent. La inscripció en el primer nivell no és vinculant respecte els altres, els quals, en el cas que es vulgui continuar, es poden anar fent al ritme que cada participant consideri més adequat [...]

Integració memorial

A part dels tractaments de l’Harmonització Energètica, que inclouen l’harmonització del cos astral o cos de les memòries, i que representa una primera  aproximació a aquest àmbit tan vast, regit per un temps diferent al temps i als ritmes terrestres, hi ha una formació específica per a sanar aquest espai anomenada Integració Memorial [...]

Exploració conscient del trànsit

Anomenem Exploració conscient al ritual de passatge que explora les etapes del trànsit i que també és anomenat Mort conscient.

En la nostra vida travessem dos grans trànsits: el naixement i la mort, i al llarg de l’existència ens enfrontem a moltes “petites morts” en forma de pèrdues, canvis, crisis... que acostumen a ser períodes que ens posen a prova i que posen en qüestió també les nostres dependències. Aquest treball permet d’alleugerir el pes de les dificultats i sanar els espais d’aferrament, ressentiment i identificacions amb l’objectiu de viure una vida més plena i una mort més serena.

 
    Altres Formacions
 

Seminari "Acompanyament de l'Ànima"

Aquest seminari s’adreça a persones que desitgin comprendre millor com acompanyar-se i com acompanyar les ànimes que es troben a prop i viuen alguna de les fases de canvi d’una encarnació o el darrer trànsit. Aquest curs, ens ensenya a ajudar psíquicament i energèticament la persona que es prepara per al «trànsit». Durant aquests quatre dies, els participants seran guiats en pràctiques d’«harmonització energètica».

Curs d'Anàlisi psicològica dels somnis

Curs teòricopràctic d’introducció a l’anàlisi psicològica dels somnis i dels conceptes de base de la psicologia junguiana. Nicolas Bornemisza és un psicoterapeuta canadenc d’origen hongarès, format en psicologia de las profunditats per l’ Institut C.G. Jung de Zurich. Des del 2002, treballa sobretot a Europa, on col·labora amb les formacions impartides per Marie Lise Labonté. Amb ella ha creat el mètode Imatges de Transformació i ha publicat el llibre “Se guérir grâce à ses images intérieures” (Sanar gràcies a les imatges interiors), que presenta aquest mètode. El curs s’impartirà en francès amb traducció al castellà.

Aquestes formacions s’organitzen periòdicament i també sota demanda a les localitats que ho sol·licitin a l'adreça de contacte: anschmacat@gmail.com