Cristina Vallés

Formada en Harmonització energètica (niv.5)

lloc  Barcelona

itel  665 674 209

icorreu  crivalles@yahoo.es

• Data: